Vatreno bičevanje nesretnih ljudi u ime EU

Ovo je način na koji hrvatska policija (policija iz zemlje članice EU) – tretira ljudska bića.